Rekisteriseloste

YLEISTÄ

Salty and Sweet Finland (myöhemmin ”Salty Mama” tai ”me”) käsittelee palveluidensa käyttäjien sekä verkkosivujensa saltymama.fi (”Verkkosivu”) vierailijoiden henkilötietoja.

Tässä Tietosuojaselosteessa ”Salty Maman palveluilla” tarkoitetaan sekä palveluita että verkkosivua. ”Käyttäjä” tarkoittaa asiakkaita, potentiaalisten asiakkaita sekä Salty Maman palveluiden käyttäjiä.

Salty Mama (Salty and Sweet Finland, y-tunnus: 2772789-1, Fiskarsintie 360, 10470 Fiskars), on tämän selosteen mukaan kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjä ja käsittelijä. Käsittelemme Käyttäjän henkilökohtaisia tietoja Suomen henkilötietolain (523/1999) sekä EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Luomalla tilin tai tilaamalla tuotteita Salty Mamalta Käyttäjä antaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn alla olevien ehtojen mukaisesti. Käyttämällä verkkosivua saltymama.fi Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojaselosteen.

Tietosuojaseloste ja Yleiset sopimusehdot muodostavat yhdessä asiakkaiden ja Salty Maman välisen sopimuksen ehdot.

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT JA TIETOLÄHTEET

  Salty Mama kerää Käyttäjistä käyttäjätietoja ja analytiikkatietoja.

  Käyttäjätiedot ovat henkilötietoja, joita Salty Mama kerää Käyttäjiltä eri tavoin, kun he rekisteröityvät käyttäjiksi Salty Maman palveluissa, tilaavat uutiskirjeen tai täyttävät kontaktilomakkeen. Keräämme myös tietoja koskien Käyttäjän toimia ja maksuja, joita Käyttäjä suorittaa Salty Maman palveluiden kautta.

  Voidaksemme täyttää sopimusvelvoitteet Käyttäjää kohtaan ja noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteitamme, keräämme ja käsittelemme oheisia henkilötietoja. Rekisteröityessään Salty Maman palveluihin ja luodessaan käyttäjätilin, Käyttäjän tulee toimittaa oheiset tiedot: etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, maksuvälinetiedot, kuten maksuvälineen numero ja voimassaolo, tilausten tekemiseksi.

  Käyttäjätilin vapaavalintaisesti annettavat lisätiedot:

  • toimitusosoite
  • sijaintidata (jos Käyttäjä on suostunut sijaintitietonsa käsittelyyn)
  • muu tieto, jonka Käyttäjä antaa meille tiliä luodessa tai tilitietoja muuttaessaan
   • tiedot, jotka Käyttäjä antaa meille arvostellessaan tuotteitamme
   • markkinointisuostumukset ja -kiellot
   • tiedot, jotka Käyttäjä antaa meille puhelimitse tai sähköpostitse

  Henkilöt saattavat joskus olla tunnistettavissa analytiikkatiedoissa joko yksin taikka yhdistettäessä tai liitettyinä Käyttäjätietoihin. Näissä tapauksissa analytiikkatiedot katsotaan henkilötiedoiksi soveltuvan lainsäädännön tarkoittamalla tavalla ja käsittelemme tietoja henkilötietoina.

  Analytiikkatiedot ovat tietoa, jota keräämme automaattisesti, kun henkilö vierailee verkkosivulla saltymama.fi tai käyttää Salty Maman palveluita.

  • Käyttäjän teknisistä laitteista kertyvä tieto (laite ja laitenumero, laitteen IMEI-numero, maa, IP-osoite, käytetty selain ja selainversio, käyttöjärjestelmä, internetpalveluntarjoaja, laitteen mainostunniste, käyttötiedot)
  • kertyvät tiedot palveluiden käytöstä
  • Käyttäjän käyttämä aika palveluissa
  • tiedot tehdyistä tilauksista
  • URL-osoitteet verkkosivuista, joilla Käyttäjä vieraili ennen kuin vieraili Salty Maman palveluissa
  • vierailujen ajankohdat ja päivämäärät
  • palvelun osiot, joilla Käyttäjä vieraili
  • Käyttäjän etsimät tuotteet palveluissa

  Käytämme analytiikkatiedon keräämiseen eri teknologioita, kun Käyttäjä vierailee Salty Maman palveluissa, mukaan lukien evästeitä ja web beacon -teknologiaa.

  Eväste on pieni, Käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internetsivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan Kävijöiden Salty Maman palveluiden käyttöä sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Pystymme palautteen avulla jatkuvasti parantamaan Salty Maman palveluita ja paremmin palvelemaan Käyttäjiämme. Evästeet eivät vahingoita Käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

  Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimessaan tai asettaa selaimen varoittamaan, kun evästeitä yritetään asentaa. Jotkin Salty Maman palveluiden osat eivät ehkä toimi oikein, mikäli evästeiden käyttö on estetty.

  ”Web Beacon” on teknologia, joka mahdollistaa verkkosivujen ja sähköpostien lukijoiden tunnistamisen esimerkiksi tunnistamalla, mikäli sähköposti on luettu.

  Salty Maman palvelut käyttävät Google Analyticsia ja muita verkkoanalytiikkatyökaluja kootakseen analytiikkatietoja ja raportteja vierailijoiden verkkosivustomme käytöstä, jotta voimme parantaa Salty Maman palveluitamme. Lisätietoa Google Analyticsista saa vierailemalla Google Analyticsin verkkosivustolla. Käyttäjä voi kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeen lisäosan Google Analytics opt-out add-on.

  Salty Mama käsittelee henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

  • tarjotaksemme Salty Maman palveluita ja täyttääksemme sopimussuhteisiin perustuvat velvollisuutemme
  • tarjotaksemme Käyttäjälle Salty Maman palveluita Käyttäjän ja Salty Maman välillä solmitun sopimuksen mukaisesti
  • soveltuvin osin esimerkiksi maksutapahtumien ja palautusten käsittelemiseksi sekä tarjotaksemme kumppaneillemme (tuottaja- ja logistiikkakumppaneillemme) tarvittavat tiedot Käyttäjän tilauksen toimittamiselle. Mikäli Käyttäjä ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, käytämme annettuja tietoja kysymyksiin vastaamiseksi ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.
  • noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteitamme
  • hallinoidaksemme ja täyttääksemme lakisääteiset velvoitteemme. Tämä käsittää tietojen käsittelemisen kirjanpitovelvollisuuksien noudattamiseksi ja tietojen tarjoamisen asianmukaisille viranomaisille, kuten veroviranomaisille.
  • vaateiden käsittelemiseen ja oikeudellisiin menettelyihin. Voimme käsitellä henkilötietoja oikeudellisten vaateiden, perinnän ja oikeudellisten menettelyiden yhteydessä. Voimme myös käsitellä tietoja petoksen ja palveluidemme väärinkäytön ehkäisemiseksi sekä tieto-, järjestelmä- ja verkkoturvallisuuden vuoksi.
  • asiakasviestintään ja markkinointiin
  • ottaaksemme yhteyttä Käyttäjään Salty Maman palveluihin liittyvissä asioissa ja ilmoittaessamme Salty Maman palveluita koskevista muutoksista. Käytämme henkilötietoja lisäksi markkinoidaksemme Salty Maman palveluita Käyttäjälle.
  • laadun parantamiseksi ja käyttötrendien analysoimiseksi
  • parantaaksemme Salty Maman palveluiden laatua esimerkiksi analysoimalla erilaisia Salty Maman palveluiden käyttöön liittyviä trendejä. Saatamme myös käyttää henkilötietoja asiakastyytyväisyyskyselyihin varmistaaksemme, että Salty Maman palvelut vastaavat Käyttäjän toiveita. Kun mahdollista, käytämme tähän tarkoitukseen vain sellaisia yhdistettyjä tietoja, joista henkilöitä ei voida tunnistaa.

  Kun käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella, vertaamme oikeutettuja etujamme Käyttäjän oikeuteen yksityisyydestä ja tarjoamme Käyttäjälle esimerkiksi helpot keinot kieltäytyä markkinointiviestinnästämme ja käytämme erillisiä tai yhdistettyjä tietoja, joista Käyttäjää ei voida tunnistaa, aina kun se on mahdollista. Joissain Salty Maman palveluiden osissa saatetaan pyytää Käyttäjän suostumusta henkilötietojen käsittelylle. Näissä tapauksissa Käyttäjä voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.

  SIIRTO EUROOPAN ULKOPUOLISIIN VALTIOIHIN

   Säilytämme Käyttäjien henkilötietoja ensisijaisesti Euroopan talousalueella. Käyttämämme palveluntarjoajat toimivat kuitenkin useilla maantieteellisillä alueilla. Voimme siirtää henkilötietoja valtioihin, tai saada niihin pääsyn Euroopan talousalueen tai ulkopuolisissa valtioissa.

   Suoritamme toimenpiteet varmistaen, että Käyttäjien henkilötietojen suojan taso on riittävä siellä, missä henkilötietoja käsitellään. Järjestämme riittävän suojauksen henkilötietojen siirroille Euroopan talousalueen ulkopuolisiin valtioihin palvelutarjoajiemme kanssa solmimillamme Euroopan komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin perustuvilla sopimuksilla taikka muilla vastaavilla järjestelyillä.

   Lisätietoa henkilötietojen siirroista Käyttäjä voi pyytää ottamalla meihin yhteyttä yllämainittuja yhteystietoja käyttäen.

   HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

    Jaamme Käyttäjien henkilötietoja ainoastaan Salty Mama yrityksen sisällä ja ainoastaan siinä määrin kuin se on kohtuudella tarpeen tämän Tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin.

    Emme jaa henkilötietoja Salty Mama yrityksen ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei jokin seuraavista olosuhteista ole käsillä:

    • jakaminen on tarpeen tämän Tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin
    • niiltä osin kuin kolmansien osapuolten on tarpeen saada pääsy henkilötietoihin Salty Maman palveluiden suorittamiseksi, tarjoamme tällaisille kolmansille osapuolille tietoja käsiteltäväksi meidän lukuumme. Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietoja käsiteltäväksi meille palveluita tarjoaville valtuutetuille palveluntarjoajille (mukaan lukien tietojen säilytys-, kirjanpito-, myynti- ja markkinointipalveluita tarjoaville alihankkijoillemme) sekä maksupalveluita tarjoaville palveluntarjoajille Käyttäjien maksujen käsittelyä varten
    • kun kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja Salty Maman lukuun, olemme huolehtineet asianmukaisista sopimuksellisista ja yrityksellisistä toimenpiteistä varmistaakseen henkilötietojen käsittelyn tapahtuvan yksinomaan tässä Tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamista varten sekä soveltuvien lakien, säännösten ja ohjeidemme mukaisesti, noudattaen asianmukaisia salassapitovelvollisuuksia ja turvatoimia.

    Luovuttaessaan henkilötietoja suoraan kolmannelle osapuolelle esimerkiksi Salty Maman palvelussa olevan linkin kautta, Käyttäjän henkilötietojen käsittely perustuu tavallisesti kyseisen kolmannen osapuolen omiin tietosuojaselosteisiin ja käsittelyperiaatteisiin.

    Voimme luovuttaa henkilötietoja Salty Mama yrityksen ulkopuolisille kolmansille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin ja niiden käyttäminen on kohtuudella tarpeen (i) minkä tahansa soveltuvan lain, sääntelyn, ja/tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, rikoksen taikka tietoturvaongelman tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi ja tällaisen asian käsittelemiseksi; ja/tai (iii) Salty Maman tai Käyttäjien etujen tai omaisuuden turvaamiseksi taikka turvallisuuden takaamiseksi tai yleisen edun turvaamiseksi lainsäädännön mukaisesti. Mikäli mahdollista, ilmoitamme Käyttäjälle tällaisesta siirrosta ja käsittelystä.

    Mikäli Salty Mama on osapuolena sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa yrityskaupassa, voimme luovuttaa henkilötietoja kyseisessä yrityskaupassa mukana olevalle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme tällöin kuitenkin kaikkien henkilötietojen pysymisen luottamuksellisina. Tässä tapauksessa kerromme siirrosta niin pian kuin on kohtuullisesti katsoen mahdollista Käyttäjille, joiden henkilötietoja siirto koskee tai joiden henkilötietojen käsittelyyn soveltuu eri tietosuojaseloste.

    Voimme luovuttaa henkilötietoja Salty Mama yrityksen ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista kuin edellä mainituista syistä silloin, kun meillä on siihen nimenomainen Käyttäjän suostumus. Käyttäjällä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

    HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

     Säilytämme Käyttäjän henkilötietoja tämänhetkisen lainsäädännön määrittelemissä rajoissa yllä mainittuja tarpeita varten. Tämän ajan jälkeen, poistamme tarpeettomat tiedot ja käsittelemme Käyttäjän nimeä, yhteystietoja sekä yksilöllisiä profiilia kuvaavia tietoja markkinointitarkoituksessa, jos meillä on Käyttäjän erillinen suostumus siihen.

     KÄYTTÄJÄN OIKEUDET

      Käyttäjällä on oikeus pyytää tietoa hallussamme olevista Käyttäjää koskevista henkilötiedoista. Tämä sisältää esimerkiksi oikeuden saada tieto siitä käsitelläänkö henkilökohtaisia tietoja, mitä tietoja käsitellään, sekä tietojen käsittelyn peruste. Mikäli tietojen käsittely perustuu Käyttäjän antamaan suostumukseen, Käyttäjä voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.

      Käyttäjällä on oikeus vaatia meitä korjaamaan tai täydentämään säilyttämämme virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot ottamalla meihin yhteyttä. Käyttäjä voi korjata tai päivittää joitakin itseään koskevia henkilötietoja Salty Maman palveluiden käyttäjätilin kautta.

      Käyttäjä voi pyytää meitä poistamaan henkilötietonsa järjestelmistämme esimerkiksi, jos tiedot eivät ole enää tarpeen suhteessa niiden keräystarkoitukseen, tietojen käsittelylle ei ole lain mukaista perustetta, tai henkilötietojen poistaminen on tarpeen, jotta voimme noudattaa laista johtuvia velvoitteita.

      Käyttäjä voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin Salty Maman palveluiden tarjoamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Vastustaminen saattaa kuitenkin rajoittaa Käyttäjän mahdollisuuksia käyttää Salty Maman palveluita.

      Käyttäjä voi pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi, kun poisto-, korjaus- tai vastustuspyyntö ovat käsiteltävänä ja/tai kun meillä ei ole oikeutettuja perusteita käsitellä Käyttäjän tietoja. Tämä saattaa kuitenkin rajoittaa Käyttäjän mahdollisuuksia käyttää Salty Maman palveluita.

      Käyttäjällä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä oikeus siirtää tiedot itsenäisesti kolmannelle osapuolelle.

      Yllämainittuja oikeuksia voidaan käyttää lähettämällä ylläoleviin osoitteisiin kirje tai sähköposti, joka sisältää seuraavat tiedot: Käyttäjän koko nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Voimme pyytää Käyttäjän henkilöllisyyden todistamisen kannalta tarpeellisten lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

      SUORAMARKKINOINTI

       Käyttäjällä on oikeus kieltää meitä käyttämästä Käyttäjän henkilötietoja suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen ja suoramarkkinointitarkoituksessa tehtävään profilointiin olemalla meihin yhteydessä yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti, taikka käyttämällä Salty Maman palveluiden toimintoja tai suoramarkkinointiviestien yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

       VALITUKSEN TEKEMINEN

        Mikäli Käyttäjä katsoo, että henkilötietojen käsittelytoimemme ovat soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisia, Käyttäjä voi tehdä asiasta valituksen paikalliselle valvontaviranomaiselle. Paikallisena valvontaviranomaisena toimii Suomessa tietosuojavaltuutettu, lisätietoja www.tietosuoja.fi

        TIETOTURVALLISUUS

         Käytämme hallinnollisia, yrityksellisiä, teknisiä sekä fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Käyttämiämme toimenpiteitä ovat esimerkiksi tietojen salaus, palomuurit, turvalliset tilat ja järjestelmät, jotka on suojattu rajoitetuin pääsyoikeuksin. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden, käytettävyyden, vikasietoisuuden ja palautettavuuden varmistamiseksi. Testaamme säännöllisesti palveluitamme, järjestelmiämme ja muuta laitteistoa haavoittuvuuksien varalta.

         Mikäli tietoturvatoimenpiteistä huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti haitallisia vaikutuksia Käyttäjien yksityisyydelle, ilmoitamme loukkauksesta soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla asiaankuuluville Käyttäjille ja muille vaikutusten alaisille osapuolille, sekä soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatiessa viranomaisille niin pian kuin mahdollista.

         Ostoskorisi on tyhjä

         Toimitusehdot

         Nämä toimitusehdot ovat voimassa 16.3.2019 alkaen.

         SALTY MAMAN VERKKOKAUPPA

         Salty and Sweet Finland
         Fiskarsintie 360
         10470 Fiskars

         0451502414
         saltyandsweetfinland@gmail.com
         saltymama.fi
         2772789-1

         Salty Maman verkkokauppa (Salty and Sweet Finland, 2772789-1) myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Pidämme oikeudet hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

         TILAAMINEN

         Tarvitset tuotteiden tilaamiseen voimassa olevan sähköpostiosoitteen, johon lähetämme sähköisen tilausvahvistuksen. Tilaa tuotteet verkkokaupassa klikkaamalla ne ostoskoriin ja maksa ostoskorin sisältö Paytrail Oyj:n maksupalvelussa. Käsittelemme kaikkia asiakastietoja luottamuksellisesti. Emme käytä tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja muuhun kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen, ellei erikseen toisin mainita. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

         Tilauksen muuttaminen tai peruuttaminen

         Ota yhteyttä asiakaspalveluumme

         Salty and Sweet Finland
         Fiskarsintie 360
         10470 Fiskars

         0451502414
         saltyandsweetfinland@gmail.com
         saltymama.fi
         2772789-1


         Tilauksen palauttaminen

         Verkkokaupastamme tilatuilla tuotteilla on 14 vuorokauden palautusoikeus. Palautettavien elintarvikepakkausten tulee olla avaamattomia alkuperäispakkauksessa tai sinetöidyssä lähetyspussissa. Palautuksen vastaanoton ja käsittelyn jälkeen palautamme maksun Paytrail Oyj:n kautta. Lue lisää kohdasta Palautusehdot.

         HINNAT

         Verkkokaupan tuotteiden voimassa olevat hinnat näkyvät kaupan sivuilla ja sisältävät 14 % alv (elintarvikkeet) tai 24 % alv (muut tuotteet ja palvelut).

         MAKSAMINEN JA MAKSUTAVAT

         Voit suorittaa maksun tilauksen yhteydessä luottokortilla tai verkkopankin kautta. Emme tallenna luottokortin numeroita maksun yhteydessä. Jos tuotteen hinta laskee tilauksen jälkeen, emme hyvitä erotusta.

         Maksuvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun Salty and Sweet Finlandille. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. 

         Paytrail Oyj kerää maksutapahtuman yhteydessä maksajan IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan. Lue lisää Paytrail Oyj:n tietosuojaselosteesta.

         Paytrail Oyj, y-tunnus 2122839-7
         Innova 2
         Lutakonaukio 7
         40100 Jyväskylä
         Puh. 0207 181 830

         TILAUS- JA MAKSUVAHVISTUS

         Kun olemme vastaanottaneet tilauksesi, lähetämme sinulle välittömästi sähköpostilla tilausvahvistuksen, josta näkyvät tilaus- ja maksutietosi. Tarkasta aina tilausvahvistuksen sisältö. Jos sinulla on kysyttävää, ota heti yhteys asiakaspalveluumme. Säästä tilausvahvistus mikäli joudut ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun. Asioidessasi asiakaspalvelun kanssa pidä mahdollinen asiakasnumerosi ja tilausnumerosi saatavilla. Tarkasta aina, että paketin sisältö täsmää tilausvahvistuksessa olevien tuotteiden kanssa.

         Asiakaspalveluumme saat yhteyden:

         Salty and Sweet Finland
         Fiskarsintie 360
         10470 Fiskars

         0451502414
         saltyandsweetfinland@gmail.com
         saltymama.fi
         2772789-1

         TOIMITUSTAVAT JA -KULUT

         Toimitamme kaikki verkkokaupan tuotelähetykset Suomessa valintasi mukaan joko Matkahuollon tai Postin välityksellä. Toimituskulut sisältävät pakkaus- ja kuljetuskulut.

         Esitämme ostoskorissa arvion tulevista toimituskuluista ensisijaisen käytössä olevan toimitustavan mukaan. Tarkat toimituskulut näet valittuasi tilaukselle haluamasi maksu- ja toimitustavat. Käytössä olevat toimitustavat riippuvat ostoskorisi sisällöstä ja yhteispainosta. Voit valita kassalla käytössä olevista toimitustavoista sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon, jonka yhteydessä tarkka toimituskulu on esitetty.

         Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon pakettipisteestä

         Tilauksesi kuljetetaan antamasi postinumeron perusteella kyseisen postinumeroalueen oletusnoutopisteeseen. Oletusnoutopiste on pääsääntöisesti lähetykseen merkittyä osoitetta lähinnä oleva Matkahuolto, K-Market, R-kioski, pakettiautomaatti tai muu Matkahuollon pakettipiste.

         Matkahuollon toimipisteet

         Nouto Postin palvelupisteestä tai pakettiautomaatista

         Voit noutaa Postipaketin valitsemastasi Postin palvelupisteestä tai pakettiautomaatista. Paketit jaetaan myös lauantaisin yli 420 Postin pakettiautomaattiin ja palvelupisteeseen pääkaupunkiseudun, Turun, Tampereen, Lahden, Seinäjoen, Porin, Jyväskylän, Kuopion ja Oulun alueella. Lähetys on noudettavissa 7 vuorokauden ajan saapumisilmoituksesta. Voit ostaa noudettavalle paketille lisää säilytysaikaa kirjautumalla sisään Postin omaan palveluun. Huomioi, että pakettipalvelun ollessa täynnä Posti pidättää oikeuden ohjata paketin automaattia lähimpänä olevaan postitoimipaikkaan noudettavaksi.

         Postin palvelupisteet ja aukioloajat

         Saapuneesta paketista ilmoitetaan tekstiviestillä tai sähköpostilla heti kun lähetys on noudettavissa. Noutaessasi lähetyksen tarvitset mukaasi seurantatunnuksen ja henkilötodistuksen: ajokortti, passi tai poliisin myöntämä henkilökortti. Toisen henkilön lähetystä noudettaessa mukaan tarvitaan henkilötodistuksen lisäksi valtakirja. Jos paketin noutopaikka on pakettiautomaatti, tarvitset lähetystä noutaessasi saapumisilmoituksessa olevan koodin. 

         Nouto myymälästä

         Voit noutaa maksamasi tuotteet myös Fiskarsin myymälästä, osoite Fiskarsintie 360 Fiskars. Tarkista aukioloajat: Aukioloajat ja yhteydenotot

         TOIMITUSAIKA

         Tuotetilausten toimitusaika on pääsääntöisesti 2-4 arkipäivää tilauksen tekemisestä. Alennusmyynnin tai erikoiskampanjoiden aikana toimitusaikamme voi pidentyä maksimissaan 5 arkipäivällä. Kerromme poikkeuksista toimitusaika-arviossa, jos ostoskorissasi on varastosta loppuneita tuotteita ja ilmoitamme myös mahdollisista viivästyksistä välittömästi tilaamisen jälkeen.

         Toimituskulut kun tilauksesi yhteispaino on

         • enintään 2 kg 6,70-7,90 riippuen toimitustavasta
         • enintään 5 kg 9,90
         • ilmainen toimitus yli 50,00 arvoisille tilauksille

         Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista. Tiedotamme verkkosivuilla poikkeavista toimitusajoista.

         Lähetysten seuranta

         Voit seurata lähetyksen kulkua sähköpostiisi lähettämämme toimitusvahvistuksen seurantalinkillä. Tämän lisäksi löydät verkkokaupan Oman tilin tilaushistoriasta linkin palveluun, josta lähetystä seurataan.

         PALAUTUSEHDOT

         Peruuttamisoikeus

         Tilaajalla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun viimeinen tavaraerä on vastaanotettu tai ladattavien tuotteiden kohdalla tilauksen vastaanottohetkestä.

         Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi tilaajan on ilmoitettava meille päätöksestään peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Tilaaja käyttää myös tulostettavaa palautuslomakettamme, mutta sen käyttö ei ole pakollista.

         Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että tilaaja lähettää ilmoituksen peruuttamisoikeuden käytöstä ja palauttaa tuotteet meille ennen peruuttamisajan päättymistä.

         Peruuttamisen vaikutukset

         Jos tilaaja peruuttaa tämän sopimuksen, palautamme tilaajalle kaikki tilaajalta saamamme suoritukset, myös toimituskulut (paitsi lisäkustannukset siitä, että tilaaja on valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua saatuamme ilmoituksen palautuksesta ja palautettavat tuotteet. Suoritamme maksunpalautuksen Paytrail Oyj:n kautta ellei tilaaja ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että tilaajalle ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia. Paytrail Oyj lähettää tarvittaessa sähköpostia tilauksen yhteydessä tilaajan antamaan sähköpostiosoitteseen rahapalautuksiin liittyvissä asioissa.

         Tilaajan on lähetettävä tuotteet takaisin viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos tilaaja lähettää tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä. Palautettavien elintarvikepakkausten tulee olla avaamattomissa alkuperäispakkauksissa tai sinetöidyissä lähetyspusseissa.

         Tilaaja on vastuussa sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seurausta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

         Lunastamaton paketti

         Paketin lunastamatta jättäminen ei ole sama asia kuin palautus tai peruutus. Lunastamatta jätetystä paketista, josta ei ole tehty erillistä peruutusilmoitusta, perimme toimituskulut.

         ONGELMATILANTEET

         Mikäli tilaamasi tuote on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana tai se ei muuten vastaa tilaustasi, tulee sinun ilmoittaa virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa kirjallisesti Palautusehdot -kohdassa mainittuun osoitteeseen tai soittamalla yhteystiedoissa mainittuun puhelinnumeroon. Jos dpaketti on selvästi vaurioitunut kuljetuksessa, tulee sinun tehdä välittömästi asiasta reklamaatio valitsemasi toimitustavan kuljetusyhtiölle.